aktualnosci

Panel Ekspertów (runda VI)

Miło nam poinformować o kolejnym Panelu Ekspertów, który planujemy przeprowadzić 20 grudnia 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Panele prowadzimy zdalnie. Poniżej lista z numerami wniosków, których Pomysłodawcy zostali zaproszeni do udziału.  Do wszystkich Pomysłodawców z ww. listy, na adres mailowy podany we wniosku, wysłane zostało zaproszenie wraz z podaniem szczegółów i prośbą o wypełnienie dokumentów. Uczestnikom Panelu ży ...

aktualnosci

Demo Day w grudniu 2021

Poniżej listy start-upów, które zaprezentują swoje MVP w trakcie Demo Day. Życzymy powodzenia.   Lista startupów na Demo Day 13.12.2021 Lp. numer wniosku inkubacyjnego nazwa startupu godz. wystąpienia 1 POPW.01.01.01-00-1958/20 DEVCODI  Sp. z o.o. 9.30 2 POPW.01.01.01-00-0064/21 REHLOG Sp. z o.o. 10.00 3 POPW.01.01.01-00-0611/21 FLAMBIA Sp. z o.o. 10.30 4 POPW.01.01.01-00-0209/21 UNCLASSIFIE ...

aktualnosci

Ogłoszenie nowego konkursu 1.1.2 PO PW

Informujemy, że 9 grudnia br. został ogłoszony nowy konkurs poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (nr 1/2021). Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem PARP na ten temat: Nowy konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” już ogłoszony Startupy w tym konkursie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach trzech rund, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r. Alokacja przeznaczona na dofinansowa ...

aktualnosci

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2022 rok.

Informujemy, że opublikowany został Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2022 rok. Jak wynika z dokumentu - 9 grudnia 2021 roku ukaże się ogłoszenie nowego konkursu do Działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej a rozpoczęcie naboru planowane jest od 4 stycznia 2022 r.

aktualnosci

Informacja o VI naborze

Szanowni Państwo Do ostatniej, VI edycji wpłynęło 311 wniosków. Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszą Platformą. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu oceny. Pierwszy etap oceny to weryfikacja formalno-merytoryczna. Jeżeli uzyskacie Państwo pozytywną ocenę poprosimy o przygotowanie dokumentu: SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Zał. Nr 3 do regulaminu - wzór dostępny na stronie Projektu), który następnie zostanie przesłany do pogłębione ...

aktualnosci

Wyniki trzynastej rundy konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

Kolejne 4 innowacyjne Start-upy, wyinkubowane w Platformie Startowej Start in Podkarpackie z milionową dotacją ! Dofinansowanie w PARP, w ramach dotychczasowych konkursów Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, uzyskały już 73 innowacyjne firmy z naszej Platformy. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75573:21-startupow-z-polski-wschodniej-otrzyma-ponad-20-mln-z-funduszy-europejskich?fbcl ...

aktualnosci

Przedłużenie naboru wniosków do VI rundy inkubacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”

Informujemy o przedłużeniu naboru projektów do VI rundy inkubacji do dnia 15.11.2021. Zapraszamy do zgłaszania się przez stronę https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie Wspieramy pomysły wpisujące się w jedną z następujących branż: IT/ICT, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo.

aktualnosci

Spotkanie informacyjne dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 1.1.2 POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje  o cyklu spotkań informacyjnych dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w prowadzonym konkursie 1.1.2 POPW. W trakcie spotkań zostaną przybliżone kryteria wyboru projektów, omówiony zostanie wzór wniosku o dofinansowanie. Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie 21-25 października br. odpowiednio dla startupów inkubowanych w ramach każdej z Platform Startowych, za pośrednict ...

aktualnosci

Konferencja online START2UP!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udział w konferencji online START2UP!, która odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 10:00. Organizatorem konferencji jest PARP, a patronat honorowy objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie skierowane jest m.in. do przedsiębiorców, którzy realizowali projekty w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz jest konty ...

aktualnosci

Kolejne startupy wyinkubowane w Platformie Startowej Start In Podkarpackie z dofinansowaniem z PARP

Informujemy, że na stronie PARP Lista rankingowa - poddziałanie 1.1.2 POPW (parp.gov.pl) ukazała się kolejna  Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Podziałania 1.1.2 POPW, runda nr 12. Wśród 19 Projektów wybranych do dofinansowania w tej rundzie jest kolejnych 6, wyinkubowanych w naszej Platformie Start in Podkarpackie. Serdecznie gratulujemy !!! Jesteśmy bardzo dumni z efektów ...