aktualnosci

Ocena wniosków do I rundy inkubacji

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” w ostatnich dniach kwalifikacji do I rundy inkubacyjnej, informujemy, że ocena wniosków decydująca o przyjęciu do Projektu do inkubacji zostaje wydłużona do końca kwietnia. O terminach kolejnych Paneli Ekspertów będziemy informować na bieżąco drogą mailową i komunikatem na stronie. Ponadto informujemy, że mimo przesunięcia terminów oceny,  pozytywnie ocenione ...

aktualnosci

Pierwsze posiedzenie Panelu Ekspertów Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”

W dniach 12-13 marca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Panelu Ekspertów Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”. Pracowaliśmy bardzo intensywnie przez dwa dni. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naszej Platformy, skład Panelu to przedstawiciele Partnerów projektu: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., HugeTech Sp. z o.o., BLDG Venture oraz eksperci branżowi z Politechniki Rzeszowsk ...

aktualnosci

Ostatni etap oceny wniosków z I edycji Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” c.d.

Prezentujemy plan spotkań na Panelu Ekspertów w dniach: 12 – 13 marzec 2019 roku. Plan spotkań we wtorek  12.03.2019 roku Godzina Nr wniosku 08:30 POPW.01.01.01-00-0120/19 09:00 POPW.01.01.01-00-0074/19 09:30 POPW.01.01.01-00-0075/19 10:00 POPW.01.01.01-00-0089/19 10:30 POPW.01.01.01-00-0105/19 11:00 POPW.01.01.01-00-0516/19 11:30 POPW.01.01.01-00-0453/19 12:00 POPW.01.01.01-00-0531/1 ...

aktualnosci

Ostatni etap oceny wniosków z I edycji Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”

Rozpoczęliśmy ostatni etap selekcji wniosków – Panel Ekspertów. Pierwsze  pomysły, które uzyskały pozytywną opinię Eksperta od innowacyjności  zaprezentują się już 12 i 13 marca 2019 przed Panelem Ekspertów.  Kolejne (w ramach I edycji) na następnych posiedzeniach Panelu -  jeszcze w marcu. Na podane w formularzu zgłoszeniowym (wniosku inkubacyjnym)  adresy mailowe przesyłamy na bieżąco informację o wynikach oceny.  Prosimy o cierpliwość. Życzymy ...

aktualnosci

Przygotuj swój „pitch”

Obecnie trwa ocena szczegółowych formularzy przez ekspertów ds. innowacyjności. O wynikach będziecie informowani na bieżąco. Jeżeli jesteś pewien, że Twój pomysł jest wyjątkowy i może otrzymać pozytywną rekomendację ekspertów ds. innowacyjności Już teraz możesz zacząć przegotowywać swój „pitch” na panel ekspertów. Przygotuj swoją prezentację na nie więcej niż pięć minut i użyj nie więcej niż pięciu slajdów w następującym układzie: O ...

aktualnosci

Wycofywanie wniosków inkubacyjnych z LSI

Szanowni Państwo,  W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami wycofywania wniosków inkubacyjnych przez Pomysłodawców informujemy, że każde takie zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez uprawnionego pracownika PARP. Mechanizm ten pochodzi z projektów konkursowych wdrażanych przez PARP i ma na celu uniknięcie sytuacji, w której osoba nieuprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy wycofa wniosek i przekraczając swoje uprawnienia będzie sa ...

aktualnosci

Ruszamy z naborem wniosków do Platformy !

2 stycznia 2019 roku rusza nabór do Platform Startowych. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 200 nowoutworzonych przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedn ...