aktualnosci

Podsumowanie I tury naboru wniosków

Zakończyliśmy selekcję wniosków do I rundy inkubacji. Ze złożonych 185 wniosków do oceny innowacyjności skierowaliśmy 103 Wnioski. Pozytywną opinię Ekspertów ds. Innowacyjności uzyskało 69 Wnioskodawców. Wszyscy zostali zaproszeni na prezentację pomysłu przed Panelem Ekspertów. Do inkubacji wybrano 42 pomysły. Większość Wnioskodawców zarejestrowała już swoje Spółki i rozpoczęła proces inkubacji. Wnioski od numeru 603 , złożone po 13.02.2019 oceni ...

aktualnosci

Bezpłatne doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju koncepcji biznesowych oraz biznesplanowania

W dniu 6 maja 2019 r. w godzinach 16.00-18.00 zapraszamy na bezpłatne doradztwo Eksperta Aeropolis w zakresie: ABC przedsiębiorczości, kreowania i rozwoju koncepcji biznesowych, przygotowania szablonu modelu biznesowego w planowaniu wstępnej koncepcji biznesu, pomocy w przygotowaniu biznes planów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, aspektów praktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istnieje możliwość ...

aktualnosci

Przygotuj swój „pitch”

Jeżeli jesteś pewien, że Twój pomysł jest wyjątkowy i może otrzymać pozytywną rekomendację ekspertów ds. innowacyjności Już teraz możesz zacząć przegotowywać swój „pitch” na panel ekspertów. Przygotuj swoją prezentację na nie więcej niż pięć minut i użyj nie więcej niż pięciu slajdów w następującym układzie: Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – Czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem? ...

aktualnosci

Plan spotkań kolejnego Panelu Ekspertów

Prezentujemy plan spotkań na Panelu Ekspertów w dniach: 26 – 27 marca 2019 roku.   Plan spotkań we wtorek  26.03.2019 roku. Lp. Numer wniosku 08:00 POPW.01.01.01-00-0087/19 08:30 POPW.01.01.01-00-0106/19 09:00 POPW.01.01.01-00-0121/19 09:30 POPW.01.01.01-00-0126/19 10:00 POPW.01.01.01-00-0185/19 10:30 POPW.01.01.01-00-0379/19 11:00 POPW.01.01.01-00-0396/19 11:30 POPW.01.01.01-00-0 ...

aktualnosci

Ocena wniosków do I rundy inkubacji

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” w ostatnich dniach kwalifikacji do I rundy inkubacyjnej, informujemy, że ocena wniosków decydująca o przyjęciu do Projektu do inkubacji zostaje wydłużona do końca kwietnia. O terminach kolejnych Paneli Ekspertów będziemy informować na bieżąco drogą mailową i komunikatem na stronie. Ponadto informujemy, że mimo przesunięcia terminów oceny,  pozytywnie ocenione ...

aktualnosci

Pierwsze posiedzenie Panelu Ekspertów Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”

W dniach 12-13 marca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Panelu Ekspertów Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”. Pracowaliśmy bardzo intensywnie przez dwa dni. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naszej Platformy, skład Panelu to przedstawiciele Partnerów projektu: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., HugeTech Sp. z o.o., BLDG Venture oraz eksperci branżowi z Politechniki Rzeszowsk ...

aktualnosci

Ostatni etap oceny wniosków z I edycji Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” c.d.

Prezentujemy plan spotkań na Panelu Ekspertów w dniach: 12 – 13 marzec 2019 roku. Plan spotkań we wtorek  12.03.2019 roku Godzina Nr wniosku 08:30 POPW.01.01.01-00-0120/19 09:00 POPW.01.01.01-00-0074/19 09:30 POPW.01.01.01-00-0075/19 10:00 POPW.01.01.01-00-0089/19 10:30 POPW.01.01.01-00-0105/19 11:00 POPW.01.01.01-00-0516/19 11:30 POPW.01.01.01-00-0453/19 12:00 POPW.01.01.01-00-0531/1 ...

aktualnosci

Ostatni etap oceny wniosków z I edycji Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”

Rozpoczęliśmy ostatni etap selekcji wniosków – Panel Ekspertów. Pierwsze  pomysły, które uzyskały pozytywną opinię Eksperta od innowacyjności  zaprezentują się już 12 i 13 marca 2019 przed Panelem Ekspertów.  Kolejne (w ramach I edycji) na następnych posiedzeniach Panelu -  jeszcze w marcu. Na podane w formularzu zgłoszeniowym (wniosku inkubacyjnym)  adresy mailowe przesyłamy na bieżąco informację o wynikach oceny.  Prosimy o cierpliwość. Życzymy ...

aktualnosci

Przygotuj swój „pitch”

Obecnie trwa ocena szczegółowych formularzy przez ekspertów ds. innowacyjności. O wynikach będziecie informowani na bieżąco. Jeżeli jesteś pewien, że Twój pomysł jest wyjątkowy i może otrzymać pozytywną rekomendację ekspertów ds. innowacyjności Już teraz możesz zacząć przegotowywać swój „pitch” na panel ekspertów. Przygotuj swoją prezentację na nie więcej niż pięć minut i użyj nie więcej niż pięciu slajdów w następującym układzie: O ...