aktualnosci

Wsparcie na rozwój startupów. PARP ogłasza nabór dla startupów z Polski Wschodniej

5 września 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi nabór dla startupów w konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Startupy będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski można składać do 31 października 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Nabór skierowany jest do startupów (spółek kapitałowych), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW (Program Polska Wschodnia) lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych i realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej. Nabór dotyczy startupów, które ukończyły inkubację nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

– Najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięgać 600 tys. zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł. Nabór w ramach konkursu „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” z programu FEPW jest kontynuacją działania z Programu Polska Wschodnia – powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

  • wynagrodzenia personelu projektu;
  • zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po skorzystaniu z tego komponentu, przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, będą miały możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności sięgające nawet 3 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Więcej informacji o konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu ” znajduje się na stronie PARP.

Comments are closed.