aktualnosci

Platformy startowe otwarte na polskie innowacje

Innowatorzy, którzy marzą o własnym biznesie, mają szansę na realizację pomysłów i zdobycie dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW). Cztery ośrodki, wyspecjalizowane we wspieraniu startupów, wciąż czekają na wnioski początkujących przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z tej szansy. Organizatorem programu Platformy startowe dla nowych pomysłów, realizowanego w ramach działania 1.1.1 PO PW, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny zapraszający przedsiębiorcze osoby, które dysponują innowacyjnymi pomysłami o wysokim potencjale biznesowym. To pierwsze przedsięwzięcie wspierające krajowe startupy – w makroregionie Polski Wschodniej – realizowane na tak szeroką skalę. Do tej pory program inkubacji ukończyło ponad 1100 startupów.

Głównym celem Platform startowych jest przekształcenie pomysłów w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście startupów na rynek krajowy i zagraniczny.

PARP wyłoniła Animatorów programu, którzy jako wyspecjalizowane ośrodki realizują programy inkubacji dla przedsiębiorców. Każdy z Animatorów zarządza Platformą startową, czyli partnerstwem oferującym inkubację w określonych specjalizacjach branżowych, właściwych dla regionów Polski Wschodniej: technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcja żywności, branża metalowo-maszynowa, energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, smart city, transport i motoryzacja, ekologia, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo. Działania te są finansowane ze środków Programu Polska Wschodnia (PO PW).

Ze wsparcia Platform mogą skorzystać początkujący przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Animatorzy koordynujący proces selekcji pomysłów biznesowych, podkreślają, że w ramach poprzednich rund inkubacji – realizowanych od początku 2019 r. – udało się pomóc wielu startupom, które dostały niepowtarzalną szansę na realizację swoich pomysłów. Nabór do programu jest wciąż otwarty. Na innowacyjne pomysły biznesowe w dalszym ciągu oczekują cztery Platformy startowe:

  • Hub of Talents 2, Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
  • Unicorn Hub, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”;
  • Start in Podkarpackie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
  • Startup Heroes, Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Proste zasady

Procedury przystąpienia do konkursu nie są skomplikowane, co podkreśla Roderyk Gołaszewski z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego:

– Aby zgłosić się do naszej platformy Hub of Talents 2, nie trzeba posiadać kilkunastostronicowego biznesplanu, skomplikowanych kalkulacji księgowych czy gotowego prototypu – wystarczy wypełnić wniosek online. Dzięki niemu wykwalifikowany zespół ekspertów określi realność zaproponowanych rozwiązań oraz przyszłą przydatność rynkową.

To samo dotyczy pozostałych operatorów, którzy również rekrutują według przejrzystych i prostych zasad, opisanych w regulaminie, a zgłaszający mogą liczyć na ich bieżącą pomoc.

Eksperci poszczególnych platform oceniają:
– innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
– przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
– potencjał biznesowy,
– kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać pomysł biznesowy.

Co oferują platformy

– Platforma Hub of Talents 2 to program dla osób, które mają pomysł na innowacyjny wyrób, bądź usługę, które są nowe lub znacząco ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Roderyk Gołaszewski wymienia także inne zalety pracy z platformą:

– Projekt pomaga stworzyć podwaliny przedsiębiorstwa, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy biznesowej. Podczas inkubacji startupy otrzymają wsparcie w dziedzinach, które umożliwią rynkową weryfikację produktu, a także stworzenie realnie funkcjonującego prototypu. Po zakończeniu inkubacji startupy mogą płynnie wejść na rynek, a także mają możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań przed funduszami VC i Aniołami Biznesu.

Z kolei Agnieszka Wasilewska z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego mówi o swoich dotychczasowych doświadczeniach w projekcie.

– Po pięciu rundach śmiało możemy stwierdzić, że największą wartość dla startupu stanowi wypracowanie prototypu, tzw. MVP (Minimum Viable Product) – który jest urzeczywistnieniem pomysłu. To ten moment kiedy powstaje produkt, który jeszcze niedawno był tylko w głowie. Jest to również czas na konfrontację produktu z rynkiem, potrzebami klientów i z konkurencją. Inkubacja kończy się tzw. Demo Day, podczas którego następuje prezentacja startupów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy VC  i innych funduszy inwestycyjnych. Stawarza to szansę pozyskania źródeł finansowania przez młode firmy zaraz po zakończeniu inkubacji. Dodatkowo startupy otrzymują rekomendację dotyczącą dalszego rozwoju swojego pomysłu.

Agata Koprowska z lubelskiej platformy Unicorn Hub podkreśla – Biorącemu udział w programie najpierw sformalizujemy działania poprzez uzyskanie osobowości prawnej, w postaci spółki w formie kapitałowej, udostępnimy przestrzeń do pracy, obsługę księgową oraz prawną. Nad pomysłem zespół Unicorn Hub będzie pracować w różnym wymiarze, aby stworzyć pełen model biznesowy wraz z pierwszą wersją produktu (MVP). Eksperci pomogą w opracowaniu strategii marketingowej i brandingu, modelu finansowego, a także zadbają o zabezpieczenie własności intelektualnej. Zweryfikują konkurencję i przeprowadzą pełną analizę rynku wraz z segmentacją klientów, a także przygotują na pozyskanie finansowania oraz rozmowy z inwestorem.

Imponujące wyniki operatorów

Wyniki poprzednich rund i stałe zainteresowanie Platformami startowymi są najlepszą rekomendacją do zachęcenia aspirujących przedsiębiorców, aby poszli w ślady poprzedników.

Olsztyński Park Naukowo–Technologiczny z platformą startową Start-up Heros chwali się dużym zainteresowaniem wśród firm, które chcą zrealizować swoje innowacyjne pomysły.

– Do pięciu rund aplikowało ponad 900 pomysłodawców, to robi wrażenie! Uwidacznia to potrzebę wsparcia ludzi z innowacyjnym pomysłem. Potwierdza to również potencjał Polski Wschodniej, która staje się miejscem prowadzenia innowacyjnego biznesu, miejscem kontaktu z kreatywnymi ludźmi czy też miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Trafiają do nas pomysły o najwyższym stopniu innowacyjności. Wpisują się one w trzy obszary branżowe: technologii informacyjno-komunikacyjnych, eko-energetyki oraz produkcji żywności. Obserwujemy też zwiększony napływ wniosków z branży medycyny wspieranej technologiami informatycznymi – komentuje Agnieszka Wasilewska, zaangażowana w projekt.

W pięciu rundach projektu, Startup Heros na rozwój startupów przeznaczył już przeszło 8 mln zł pozyskanych z PARP.

–  Są to „zainwestowane” pieniądze, które budują potencjał regionu, a za tym potencjałem idą inwestorzy, więcej miejsc pracy – lepsze życie mieszkańców – podsumowuje Wasilewska. – Cyklicznie monitorujemy rozwój naszych startupów. Zawsze cieszą nas ich sukcesy. Aż 31 startupów inkubowanych w Startup Heroes otrzymało dofinansowanie w kwocie do 1 mln zł w drugim etapie Platform startowych, czyli konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” organizowanym przez PARP. Nasze startupy są często laureatami konkursów biznesowych, uczestnikami międzynarodowych targów czy tymi, którzy pozyskali strategicznego inwestora. Sukcesy startupów dają całemu zespołowi projektu wiele satysfakcji i radości. To budujące patrzeć, jak z myśli powstaje produkt – dodaje.

Tak samo imponująco wyglądają wyniki działań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Do tej pory do platformy Start in Podkarpackie wpłynęło około 1800 wniosków z innowacyjnymi pomysłami. Do nowej VII rundy wpływają już kolejne. Podział na branże kształtuje się następująco: 75% – branża IT/ICT, 14% budownictwo, 6% motoryzacja, 5% lotnictwo. W wyniku oceny wybrano 296 najlepszych pomysłów do objęcia programem inkubacji. Zarejestrowano 278 nowych spółek, z czego 72% to IT/CT, 11% budownictwo, 10% motoryzacja i 7% lotnictwo. Łącznie dofinansowanie w PARP, w ramach dotychczasowych konkursów „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, uzyskały już 103 innowacyjne firmy wyinkubowane w naszej Platformie, to jest 49% wszystkich złożonych wniosków. I jak podkreśla Agnieszka Godawska, reprezentująca Animatora Start in Podkarpackie – Pozytywny raport z inkubacji jest przepustką do ubiegania się o dotację na dalszy rozwój produktu oraz rozpoczęcie sprzedaży.

Również Agata Koprowska podkreśla skalę przedsięwzięcia lubelskiej platformy Unicorn Hub:

– Patrząc wstecz, na cały rok 2020, 2021 i połowę 2022, możemy pochwalić się faktem, iż plan rozwojowy i założenia merytoryczne w siedmiu rundach inkubacji prowadzonych w tym okresie, udało nam się zrealizować w 100%. Do platformy w tym czasie zgłosiło się blisko 1800 zespołów ze swoim pomysłem na biznes. Inkubację z pozytywnym efektem i przygotowanym modelem biznesowym zakończyło już 275 startupów. To prawdziwy sukces.

– Poziom rozwoju startupów podczas inkubacji, potwierdzenie ich innowacyjności i odpowiedź nowatorskich rozwiązań na rzeczywiste potrzeby rynkowe, odzwierciedla bardzo wysoki wskaźnik startupów, które uzyskały dofinansowanie na wdrożenie rynkowe z poddziałania 1.1.2 POPW. Dotychczas środki na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania pozyskało 95 startupów, które otrzymały łącznie 84 113 797,47 zł. Efekt współpracy z Platformą startową Unicorn Hub to również indywidualne sukcesy naszych startupów, choćby zespół Pioligon – finalista 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE, który przy użyciu metod obliczeniowych z powodzeniem rozwija platformę do projektowania leków peptydowych. Nasze startupy mogą się także pochwalić współpracą z wieloma inwestorami, funduszami venture i aniołami biznesu – podsumowuje Koprowska.

Szczegółowe informacje nt. Platform startowych i trwających rekrutacji. 

Comments are closed.