aktualnosci

Komunikat ws. zakończenia naboru do poddziałania 1.1.2 PO PW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 30 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 kończy się ostatnia runda naboru do konkursu 1/2019 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW.

W związku z powyższym przekazujemy komunikat dotyczący możliwości przedłużenia terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w skutek wystąpienia COVID-19.

Uwaga! 

Zgodnie z § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu poddziałania 1.1.2 POPW w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3 dla danej rundy, Wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym, niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.

Należy zaznaczyć, że w 17. – ostatniej rundzie konkursu – w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji niezbędne dla wydłużenia terminu jest utworzenie wniosku w systemie LSI w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 (z możliwością dalszej jego edycji). Po tym terminie utworzenie wniosku w systemie LSI nie będzie możliwe. Brak utworzenia wniosku o dofinansowanie w systemie uniemożliwi złożenie prośby o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu.

Szczegóły dotyczące możliwości złożenia wniosku o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ostatniej rundy naboru do poddziałania 1.1.2 PO PW dostępne są również na stronie internetowej PARP: Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej – Zakończenie naboru w ramach ostatniej rundy konkursu 1/2019 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Comments are closed.