aktualnosci

Ogłoszenie nowego konkursu 1.1.2 PO PW

Informujemy, że 9 grudnia br. został ogłoszony nowy konkurs poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (nr 1/2021).

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem PARP na ten temat: Nowy konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” już ogłoszony

Startupy w tym konkursie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach trzech rund, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln zł.

Dokumentacja konkursowa bazuje na dokumentacji obowiązującej w ramach aktualnie realizowanego konkursu nr 1/2019, otwartego dla startupów do 30 grudnia br.

W nowym konkursie zastosowanie będą miały niezmienione Kryteria wyboru projektów, tj. w wersji zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący PO PW 12 czerwca 2019 r. Startupy będą musiały dysponować Raportem z inkubacji wystawionym przez Platformę Startową nie wcześniej, niż 1 stycznia 2021 r. i uwzględniającym rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu nr 1/2021:
• nie uwzględnia możliwości wydłużenia poszczególnych terminów dla Wnioskodawców na skutek wystąpienia COVID-19,
• podwyższa limit kosztów możliwych do wyłączenia jako niekwalifikowane do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Startupy, które posiadają Raporty z inkubacji zatwierdzone przed 1 stycznia 2021 r. mają ostatnią możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w aktualnej rundzie konkursu nr 1/2019, zamykanej 30 grudnia br.

Comments are closed.