aktualnosci

Informacja o VI naborze

Szanowni Państwo
Do ostatniej, VI edycji wpłynęło 311 wniosków. Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszą Platformą. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu oceny. Pierwszy etap oceny to weryfikacja formalno-merytoryczna. Jeżeli uzyskacie Państwo pozytywną ocenę poprosimy o przygotowanie dokumentu: SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Zał. Nr 3 do regulaminu – wzór dostępny na stronie Projektu), który następnie zostanie przesłany do pogłębionej oceny innowacyjności dokonywanej przez eksperta. Ostatnim etapem Oceny będzie zaproszenie na Panel Ekspertów, który ze względu na aktualna sytuację przeprowadzany będzie w formie wideokonferencji. Prosimy o cierpliwość i bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej, której adres podany został we Wniosku inkubacyjnym, tam przesyłane są wszelkie informacje. Przypominamy, że zapisy Regulaminu naszej Platformy nie przewidują odwołań od oceny.

Zespół Projektowy

Comments are closed.