aktualnosci

Spotkanie informacyjne dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 1.1.2 POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje  o cyklu spotkań informacyjnych dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w prowadzonym konkursie 1.1.2 POPW. W trakcie spotkań zostaną przybliżone kryteria wyboru projektów, omówiony zostanie wzór wniosku o dofinansowanie.

Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie 21-25 października br. odpowiednio dla startupów inkubowanych w ramach każdej z Platform Startowych, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie dla startupów inkubowanych w ramach naszej platformy zaplanowano w terminie:

  • 25.10.2021 r.; godz. 9.20 – 12.00 – Start in Podkarpackie

Link do wydarzenia i rejestracji na spotkanie:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=2056

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić i potwierdzić swój udział do PARP z wykorzystaniem powyższej formy rejestracji.

Proszę uprzejmie o udostępnienie niniejszej informacji startupom inkubowanym przez Państwa Platformę.

W przypadku dodatkowych pytań z Państwa strony, proszę o kontakt z Panią Zuzanną Pasternak, e-mail: zuzanna_pasternak@parp.gov.pl tel. 22 432 70 19.

Comments are closed.