aktualnosci

Spotkanie informacyjne dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 1.1.2 POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje  o cyklu spotkań informacyjnych dla startupów dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w prowadzonym konkursie 1.1.2 POPW. W trakcie spotkań zostaną przybliżone kryteria wyboru projektów, omówiony zostanie wzór wniosku o dofinansowanie. Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie 21-25 października br. odpowiednio dla startupów inkubowanych w ramach każdej z Platform Startowych, za pośrednict ...

aktualnosci

Konferencja online START2UP!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udział w konferencji online START2UP!, która odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 10:00. Organizatorem konferencji jest PARP, a patronat honorowy objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie skierowane jest m.in. do przedsiębiorców, którzy realizowali projekty w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz jest konty ...

aktualnosci

Kolejne startupy wyinkubowane w Platformie Startowej Start In Podkarpackie z dofinansowaniem z PARP

Informujemy, że na stronie PARP Lista rankingowa - poddziałanie 1.1.2 POPW (parp.gov.pl) ukazała się kolejna  Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Podziałania 1.1.2 POPW, runda nr 12. Wśród 19 Projektów wybranych do dofinansowania w tej rundzie jest kolejnych 6, wyinkubowanych w naszej Platformie Start in Podkarpackie. Serdecznie gratulujemy !!! Jesteśmy bardzo dumni z efektów ...

aktualnosci

Zapraszamy do składania wniosków do VI rundy inkubacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”

Informujemy, że od 01.09 do 31.10.2021 r. trwa nabór do VI rundy inkubacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”. Zapraszamy do zgłaszania się przez stronę https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie Wspieramy pomysły wpisujące się w jedną z następujących branż: IT/ICT, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo.