aktualnosci

Kolejne 4 startupy z Platformy “Start In Podkarpackie” ze wsparciem z programu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

W jedenastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie ubiegało się 58 startupów. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich: 31 mln zł trafi do 33 firm. Konkurs finansowany jest ze środków Programu Polska Wschodnia.

W jedenastej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczy branży IT – 16 wniosków. Pozostałe projekty oferują rozwiązania z takich obszarów jak medycyna, analiza i bezpieczeństwo danych, ekologia i rolnictwo, marketing, żywność oraz bezpieczeństwo danych.

W obecnej rundzie uznanie ekspertów uzyskały 4 projekty inkubowane w naszej platformie, są to miedzy innymi: technologia wzrostu warstw grafenowych, rozwiązanie wspierające branżę e-commerce, rozwiązanie problemu szkodników spowodowanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, marketingowa platforma farmaceutyczna.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Comments are closed.