aktualnosci

Zakończenie oceny wniosków inkubacyjnych w ramach V rundy inkubacji

Informujemy, że w dniu 10.06.2021 r. została zakończona ocena wniosków inkubacyjnych w ramach V rundy inkubacji. W wyniku trójstopniowej oceny z 503 złożonych wniosków inkubacyjnych udało się z  wybrać do inkubacji 55 Pomysłów. Obecnie trwa proces zakładania przez Pomysłodawców spółek i podpisywania umów inkubacyjnych, który zostanie zakończony w dniu 30.06.2021 r. Gratulujemy wybranym Pomysłodawcom ! Życzymy owocnej pracy w czasie inkubacji.