aktualnosci

Ostatni zdalny Panel Ekspertów 26.05.2021

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach V tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe z branży budowlanej, IT/ICT, lotniczej i motoryzacyjnej, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na ostatnim już zdalnym Panelu Ekspertów w dniu 26 maja 2021 roku wg poniższego harmonogramu.

1POPW.01.01.01-00-0147/21budownictwoNowoczesne metody diagnostyki procesów spawalniczych stali wysokostopowych w czasie rzeczywistym zastosowanych w branży budowlanej9:00 – 9:30
2POPW.01.01.01-00-0185/21budownictwoMulti Family – tania wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa9:30 – 10:00
3POPW.01.01.01-00-0274/21budownictwoT-REX Tracker System10:00 -10:30
4POPW.01.01.01-00-0518/21budownictwoProdukcja kopuł glampingowych10:30 -11:00
5POPW.01.01.01-00-0506/21IT/ICT i budownictwoAplikacja do zautomatyzowania kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych11:00 – 11:30
6POPW.01.01.01-00-0251/21lotnictwoPrzestrajalne, tanie źródła promieniowania podczerwonego11:30 – 12:00
PRZERWA 12:00 – 14.30
7POPW.01.01.01-00-0078/21IT/ICTPracownik 2.0 – wirtualny robot do pracy biurowych14:30 – 15:00
8POPW.01.01.01-00-0186/21IT/ICTFitness Fighters15:00 – 15:30
9POPW.01.01.01-00-0178/21IT/ICT i motoryzacjaCheckiva15:30 – 16:00
10POPW.01.01.01-00-0219/21motoryzacjaELEKTRYCZNY WODNY SKUTER MIEJSKI16:00 – 16:30

 

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :

Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?

Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?

Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?

Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?

Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

Comments are closed.