aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 19.05.2021

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach V tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe z branży budowlanej i IT/ICT, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się
na zdalnym Panelu Ekspertów w dniu 19 maja 2021 roku wg poniższego harmonogramu.

Lista startupów na panel w dniu 19.05.2021 r.
1POPW.01.01.01-00-0726/21budownictwoWalktimize – Optymalizacja ruchu pieszego z wykorzystaniem badań symulacyjnych  9:00 – 9:30
2POPW.01.01.01-00-0364/21budownictwoKocioł centralnego ogrzewania dwupłaszczowy – wielokomorowy  9:30 – 10:00
3POPW.01.01.01-00-0397/21budownictwoAutomatyczna maszyna do wykonywania ekologicznych zbiorników do magazynowania deszczowej wody
opadowej
10:00 – 10:30
4POPW.01.01.01-00-0501/21budownictwomulti layer10:30 – 11:00
5POPW.01.01.01-00-0596/21budownictwoOptymalizator wykorzystania energii PV11:00 – 11:30
6POPW.01.01.01-00-0271/21IT/ICTBatlanto.io11:30 – 12:00
7POPW.01.01.01-00-0312/21IT/ICTMove2Poland12:00 – 12:30
8POPW.01.01.01-00-0362/21IT/ICTAutorski modułowy system narzędzi12:30 – 13:00
9POPW.01.01.01-00-0615/21IT/ICTWeekly13:00 – 13:30
10POPW.01.01.01-00-0687/21IT/ICTLivy – Living CRM na platformie Salesforce13:30 – 14:00

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :

Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?

Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?

Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?

Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?

Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

Comments are closed.