aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 28.04.2021

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach V tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe z branży IT/ICT, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na zdalnym Panelu Ekspertów
w dniu 28 kwietnia 2021 roku wg poniższego harmonogramu.

1POPW.01.01.01-00-0149/21IT/ICTDEALKEEPERS.COM9:00-9:30
2POPW.01.01.01-00-0173/21IT/ICTPlatforma identyfikacyjna i rozliczeniowa dla autonomicznych systemów e-mobility9:30-10:00
3POPW.01.01.01-00-0184/21IT/ICTResponsywny interfejs webowy do optymalizacji zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w obszarze usług turystyki wodnej10:00-10:30
4POPW.01.01.01-00-0187/21IT/ICTrail.market – platforma łącząca kolejowych przewoźników towarowych z nadawcami transportów10:30-11:00
5POPW.01.01.01-00-0333/21IT/ICTRecogify11:00-11:30
6POPW.01.01.01-00-0390/21IT/ICTSpersonalizowana aplikacja modowa11:30-12:00
7POPW.01.01.01-00-0542/21IT/ICTPlanyou Design&Build12:00-12:30
8POPW.01.01.01-00-0584/21IT/ICTStars4U12:30-13:00
9POPW.01.01.01-00-0619/21IT/ICTGoliath – e-usługa łącząca mobilną i webową obsługę systemów CCTV, SSWIN, KD13:00-13:30
10POPW.01.01.01-00-0652/21IT/ICTPlatforma web multisensorycznych programów
edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z deficytami uwagi)
13:30-14:00

 

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :

Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?

Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?

Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?

Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?

Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

Comments are closed.