aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 07.04.2021

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach V tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe z branży IT/ICT, budownictwo i lotnictwo, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na zdalnym Panelu Ekspertów w dniu 7 kwietnia 2021 roku wg poniższego harmonogramu.

Lista startupów na panel w dniu 07.04.2021 r.
1POPW.01.01.01-00-0050/21IT/ICTArtGuard – platforma usprawniająca zarządzanie zbiorami dzieł sztuki.9:00 – 9:30 
2POPW.01.01.01-00-0153/21IT/ICTPerun – inteligentny identyfikator dla psów i kotów monitorujący ich ruch oraz posiadający funkcję
lokalizacyjną.
9:30 – 10:00 
3POPW.01.01.01-00-2563/20IT/ICTLOHI – community-driven open-source hardware synthesizer.10:00 – 10:30
4POPW.01.01.01-00-1986/20IT/ICTMente (www.mente.edu.pl)10:30 – 11:00
5 POPW.01.01.01-00-2450/20IT/ICTAvtomatic – System automatycznej operacji retuszu oraz obróbki zdjęć poprzez wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych.11:00 – 11:30
6POPW.01.01.01-00-1950/20budownictwoSystem zarządzania dokumentacją projektową dedykowany dla kontraktów budowlanych i energetycznych automatyzujący podejmowanie decyzji biznesowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.11:30 – 12:00
7POPW.01.01.01-00-2054/20budownictwoPanel kwarcowy12:00 – 12:30
8POPW.01.01.01-00-0416/21budownictwoOpracowanie i wdrożenie unikatowego urządzenia laserowego przeznaczonego do usuwania powłok
z wykorzystaniem zjawiska mokrej ablacji laserowej.
12:30 – 13:00
9POPW.01.01.01-00-2340/20lotnictwoSamolotowe szkoleniowe urządzenie symulacji lotu
z systemem ruchu kabiny.
13:00 – 13:30
10POPW.01.01.01-00-2737/20lotnictwoUltralekki szybowiec do użytkowania bez uprawnień lotniczych, z opcją spalinowego lub elektrycznego napędu startowego.13:30 – 14:00

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :

Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?

Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?

Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?

Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?

Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

Comments are closed.