aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 31.03.2021

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach V tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe z branży IT/ICT i motoryzacja, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na zdalnym Panelu Ekspertów
w dniu 31 marca 2021 roku wg poniższego harmonogramu.

Lp.Numer wnioskuBranżaNazwa pomysłuprezentacja

 

31.03.2021

1POPW.01.01.01-00-0036/21IT 

MonAI

 

 

09:00
2POPW.01.01.01-00-0082/21ITSmartBricks

 

09:30
3POPW.01.01.01-00-0087/21ITPrywatnyBankier.pl – serwis otwartej bankowości prywatnej10:00
4POPW.01.01.01-00-0163/21

 

IT„Znajdź działkę”

 

 

10:30
5POPW.01.01.01-00-0239/21ITFitMentor

 

 

11:00
6POPW.01.01.01-00-0282/21ITŁatwa w użyciu platforma AR (Augmented Reality) dla branży e-commerce.11:30
7POPW.01.01.01-00-2477/20ITProjekt e-sport – system do diagnozy potencjału graczy /e-sportowych /12:00
8POPW.01.01.01-00-2546/20ITScripter – innowacyjny program do analizy i ewaluacji scenariuszy filmowych pod kątem sukcesu rynkowego, wykorzystujący technologię NLP, mechanizmy uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji12:30
9POPW.01.01.01-00-2750/20ITKensoBI to aplikacja internetowa do analizy i wizualizacji danych pochodzących z linii produkcyjnych za pomocą interaktywnych raportów z obiektami 3D.13:00
10POPW.01.01.01-00-2117/20Mot.Innowacyjny system adapterów do łączenia elementów układów napędowych pojazdów terenowych różnych producentów.13:30

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :

Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?

Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?

Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?

Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?

Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

Comments are closed.