aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 15.10.2020

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach IV tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.

Pomysły biznesowe, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na zdalnym Panelu Ekspertów w dniu

15 października 2020 roku wg poniższego harmonogramu.

l.p.Nr pomysłuGodz. prezentacjibranża
1.POPW.01.01.01-00-0483/2010:00IT/ICT
2.POPW.01.01.01-00-1570/2010:30IT/ICT
3.POPW.01.01.01-00-1217/2011:00IT/ICT
4.POPW.01.01.01-00-1374/2011:30IT/ICT
5.POPW.01.01.01-00-1375/2012:00IT/ICT
6.POPW.01.01.01-00-1454/2012:30IT/ICT
7.POPW.01.01.01-00-1544/2013:00IT/ICT
8.POPW.01.01.01-00-0977/2013:30IT/ICT
9.POPW.01.01.01-00-0926/2014:00budownictwo

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

  1. Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :
  2. Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?
  3. Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?
  4. Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?
  5. Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?
  6. Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

 

Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

  1. Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

 

  1. Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

 

  1. Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

 

  1. Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

 

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

 

Comments are closed.