aktualnosci

Zdalne Panele Ekspertów 1-3.09.2020

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach III tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.
Pomysły biznesowe, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na kolejnych zdalnych Panelach Ekspertów w dniach
1-3 września 2020 roku wg poniższego harmonogramu.

Panel Ekspertów

01. 09. 2020

Lp.Numer wnioskuprezentacja
1.POPW.01.01.01-00-0030/20

 

9:00
2.POPW.01.01.01-00-0048/20

 

9:40
3.POPW.01.01.01-00-0109/20

 

10:20
4.POPW.01.01.01-00-0139/20

 

11:00
5.POPW.01.01.01-00-0261/20

 

11:40
6.POPW.01.01.01-00-0257/2012:20
7.POPW.01.01.01-00-0295/20

 

13:00
8.POPW.01.01.01-00-0351/20

 

13:40
9.POPW.01.01.01-00-0392/2014:20
Panel Ekspertów

02. 09. 2020

Lp.Numer wnioskuprezentacja
1.POPW.01.01.01-00-0394/20

 

9:00
2.POPW.01.01.01-00-0401/20

 

9:40
3.POPW.01.01.01-00-0458/20

 

10:20
4.POPW.01.01.01-00-0449/20

 

11:00
5.POPW.01.01.01-00-0450/20

 

11:40
6.POPW.01.01.01-00-0457/20

 

12:20
7.POPW.01.01.01-00-0468/20

 

13:00
8.POPW.01.01.01-00-0461/20

 

13:40
Panel Ekspertów

03. 09. 2020

Lp.Numer wnioskuprezentacja
1.POPW.01.01.01-00-0252/20

 

9:00
2.POPW.01.01.01-00-0307/20

 

9:40
3.POPW.01.01.01-00-0318/20

 

10:20
4.POPW.01.01.01-00-0326/20

 

11:00
5.POPW.01.01.01-00-0334/20

 

11:40
6.POPW.01.01.01-00-0376/20

 

12:20
7.POPW.01.01.01-00-0467/20

 

13:00
8.POPW.01.01.01-00-0473/20

 

13:40
9.POPW.01.01.01-00-0453/20

 

14:20

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

I. Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :
1. Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?
2. Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?
3. Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?
4. Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?
5. Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

II. Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

2. Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

3. Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

4. Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach. Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

W przypadku pytań proszę o kontakt z panem Jackiem Smulskim: jsmulski@rarr.rzeszow.pl   tel. 603 430 157

Comments are closed.