aktualnosci

Udogodnienia dotyczące składania i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PARP wprowadziła kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców, dotyczące m.in. składania i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W dokumentacji konkursowej uwzględniono przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), (tzw. specustawa funduszowa). Z uwagi na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorców, zapewniono większą elastyczność dla Wnioskodawców w procesie wnioskowania o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian w Regulaminie konkursu zostały zamieszczone na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/news/rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-parp-w-czasie-pandemii-wprowadza-kolejne-udogodnienia

Comments are closed.