aktualnosci

Zdalny Panel Ekspertów 13.05.2020

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy ostatni etap selekcji wniosków w ramach III tury naboru do Platformy Startowej Start In Podkarpackie.
Pomysły biznesowe, które uzyskały pozytywną opinię Ekspertów innowacyjności zaprezentują się na kolejnym zdalnym Panelu Ekspertów 13 maja 2020 roku wg poniższego harmonogramu.

Lp.Numer wniosku   prezentacja 13.05.2020
1.POPW.01.01.01-00-0254/2010:00
2.POPW.01.01.01-00-0306/2010:40
3.POPW.01.01.01-00-0447/2011:20
4.POPW.01.01.01-00-0455/2012:00
5.POPW.01.01.01-00-0183/2012:40
6.POPW.01.01.01-00-0469/2013:20
7.POPW.01.01.01-00-0245/2014:00
8.POPW.01.01.01-00-0431/2014:40

Wskazówki do przygotowania prezentacji na Panel Ekspertów:

I. Przygotuj prezentację nie dłuższą niż 5 minut i użyj nie więcej niż 5 slajdów w następującym układzie :
1. Opis produktu/usługi wraz z opisem problemu który rozwiązuje? – czy produkt/usługa rzeczywiście rozwiązuje konkretny problem?
2. Rynek – Czy Pomysłodawca zidentyfikował rynek docelowy (w tym grupę docelową) ?
3. Konkurencja – Czy Pomysłodawca zidentyfikował konkurencję na rynku docelowym ?
4. Zespół – Czy Zespół wraz z Pomysłodawcą posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje do realizacji przedsięwzięcia?
5. Komercjalizacja pomysłu – Jak startup będzie zarabiał?

II. Kryteria oceny pomysłu.

Panel będzie oceniał projekty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo/ startup wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone      w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych);

2. Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu, a także doświadczenie/ znajomość przez te osoby branży, w którą wpisuje się projekt.    Zespół powinien potrafić stworzyć produkt, a później umiejętnie sprzedawać go swoim klientom;

3. Potencjał rynkowy pomysłu – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go należy przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu.

4. Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów.

Panel odbędzie się przy pomocą aplikacji Teams office365.com zainstalowanej na Państwa komputerach.  Loginy i hasła zostaną przesłane drogą mailową.

O terminach kolejnych Paneli informować będziemy na bieżąco.

W przypadku pytań proszę o kontakt z panem Jackiem Smulskim: jsmulski@rarr.rzeszow.pl tel. 603 430 157

Comments are closed.