aktualnosci

Demo Day 20.03.2020

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że Demo Day w dniu 20.03.2020 r. nie zostaje odwołany,
a jedynie zostaje zmieniona jego forma.

Zgodnie z decyzją Zarządu RARR S.A., w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego do odwołania zawieszamy stosowanie  Regulaminu pracy Panelu Oceniającego podczas „Demo Day” w ramach projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie” w zakresie publicznej prezentacji przez startup stworzonego MVP swojego pomysłu  i wypracowanego  w procesie inkubacji modelu biznesowego. Panel Oceniający dokonuje, w formie obiegowej, oceny merytorycznej przedsiębiorstwa typu startup na podstawie analizy dokumentu opisującego model biznesowy i MVP (przetestowany rynkowo),  przedstawionego przez przedsiębiorstwo typu startup. Ocena merytoryczna przedsiębiorstw typu startup dokonywana jest w oparciu o kryteria merytoryczne, określone w załączniku nr 4 do Regulaminu (Karta Oceny Panelu Oceniającego)

Prosimy o przesłanie modelu biznesowego na adres mailowy Managera inkubacji. do dnia 18.03.2020 r.

 

 

Comments are closed.