aktualnosci

Przestrzeń Open Space zamknięta

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 16 marca br. do odwołania, przestrzeń Open Space w Budynku IT4, Jasionka 954 E będzie niedostępna dla startupów inkubowanych w Platformie Startowej Start    In Podkarpackie.

Jednocześnie informujemy, że komunikacja z Managerami Inkubacji i innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu
nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Organizacja Paneli Ekspertów została wstrzymana do odwołania. Rozważamy organizację tych spotkań on-line.

Do odwołania zawieszamy również stosowanie Regulaminu pracy Panelu Oceniającego podczas „Demo Day” w zakresie publicznej prezentacji przez startup stworzonego MVP swojego pomysłu i wypracowanego w procesie inkubacji modelu biznesowego.
Panel Oceniający dokonuje, w formie obiegowej, oceny merytorycznej przedsiębiorstwa typu startup na podstawie analizy dokumentu opisującego model biznesowy i MVP (przetestowany rynkowo), przedstawionego przez przedsiębiorstwo typu startup.
Ocena merytoryczna przedsiębiorstw typu startup dokonywana jest w oparciu o kryteria merytoryczne, określone w załączniku nr 4     do Regulaminu (Karta Oceny Panelu Oceniającego).

Działanie – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – jest podyktowane troską o zdrowie zarówno pracowników RARR S.A., jak i wszystkich osób zainteresowanych projektem.

Comments are closed.