Pakiet antykryzysowy dla korzystających z funduszy unijnych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet antykryzysowy dla korzystających z funduszy unijnych.
Rekomendacje zostały skierowane do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych tj.:
Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy czy Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach:
· wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,
· wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
· rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu      koronowirusa,
· zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację         w firmach i u siebie (np.dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),
· pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.

Wspólnie z Komisją Europejską rozpoczęto prace nad rozwiązaniami, które w obecnej sytuacji pozwolą na bardziej elastyczne podejście do projektów realizowanych z dofinansowaniem UE.

 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy

 

Comments are closed.