aktualnosci

22 startupy z dofinansowaniem w I rundzie konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

W czerwcu tego roku ogłoszony został konkurs o dotację na rozwój działalności dla startupów, które pozytywnie zakończą inkubację w ramach platform startowych (dofinansowanie 1 mln zł). Konkurs z pulą środków 300 mln zł,w podziale na rundy, potrwa do września 2020 roku. Szansę na pozyskanie dofinansowania będą miały także kolejne, kończące inkubację start-upy.
W I rundzie konkursu, trwającej od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. złożono 40 wniosków.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozstrzygnięciu I rundy konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z 6 Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając jego sprzedaż.W wyniku oceny dofinansowanie otrzymały 22 projekty na łączną kwotę ponad 19 mln zł. Wśród pozytywnie ocenionych są trzy startupy z Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” tj.: Lumine Psychology Solutions Sp. z o.o., Traineron Sp. z o.o, Confessor Capital Sp. z o.o .

Wszystkim gratulujemy!

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

https://popw.parp.gov.pl/storage/grants/documents/55/Lista-projektw-wybranych-do-dofinansowania-112-POPW_20191210.pdf

 

 

Comments are closed.