SW 5

Startup Weekend Rzeszów#5

Trwa piąta edycja Startup Weekend Rzeszów. W Inkubatorze Technologicznym “Aeropolis”.Ponad piędziesięcciu uczestników w zespołach przez sobotę i niedzielę będą pracować nad rozwojem innowacyjnych pomysłów biznesowych pod okiem doświadczonych mentorów. Wszystkich pomysłów jest dziewięć. Wśród nich jest m.in. inteligentna waga, która będzie liczyć kalorie, system CRM, system BMS, platforma sprzedażowa czy platforma informująca o wolnych miejscach w restauracjach.
W niedzielę projekty zostaną zaprezentowane i ocenione przez Jury.
Startup Weekend Rzeszów zorganizowany jest w ramach Projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie. Organizatorem Startup Weekendu jest HugeTech.
Wydarzenie zorganizowane jest w ramach projektu w partnerstwie: Liderem/Animatorem Platformy Startowej – Start in Podkarpackie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wydarzenie współfinansowane jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Projekt Platformy startowe „Start In Podkarpackie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.