aktualnosci

Podsumowanie I tury naboru wniosków

Zakończyliśmy selekcję wniosków do I rundy inkubacji. Ze złożonych 185 wniosków do oceny innowacyjności skierowaliśmy 103 Wnioski. Pozytywną opinię Ekspertów ds. Innowacyjności uzyskało 69 Wnioskodawców. Wszyscy zostali zaproszeni na prezentację pomysłu przed Panelem Ekspertów. Do inkubacji wybrano 42 pomysły. Większość Wnioskodawców zarejestrowała już swoje Spółki i rozpoczęła proces inkubacji. Wnioski od numeru 603 , złożone po 13.02.2019 oceni ...