aktualnosci

Wycofywanie wniosków inkubacyjnych z LSI

Szanowni Państwo,

 W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami wycofywania wniosków inkubacyjnych przez Pomysłodawców informujemy, że każde takie zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez uprawnionego pracownika PARP. Mechanizm ten pochodzi z projektów konkursowych wdrażanych przez PARP i ma na celu uniknięcie sytuacji, w której osoba nieuprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy wycofa wniosek i przekraczając swoje uprawnienia będzie sabotować ubieganie się o dofinansowanie przez danego Wnioskodawcę. Należy podkreślić, że wycofanie Wniosku nie powoduje przywrócenia go do edycji z poziomu Wnioskodawcy/Pomysłodawcy a jedynie wycofanie go z oceny.

W związku z powyższym informuję, że zgoda PARP na wycofanie Wniosku inkubacyjnego możliwa jest pod warunkiem przedstawienia w LSI podpisanego pisma „o wycofanie” w przypadku:

  • złożenia wniosku dotyczącego danego pomysłu do więcej, niż jednej Platformy Startowej, w tym samym czasie,
  • rezygnacji z ubiegania się o udział w inkubacji lub inkubacji w danej platformie.

 Zgoda PARP na wycofanie wniosku nie jest możliwa w przypadku negatywnej oceny dokonanej przez Platformę Startową na jakimkolwiek etapie.

 Należy zwrócić uwagę, że Pomysłodawca może złożyć poprawiony wniosek dotyczący danego pomysłu do tej samej Platformy Startowej w przypadku, gdy np. sam zidentyfikuje konieczność jego poprawy, mimo że ocena pierwotnego wniosku nie została zakończona. Ponadto, Pomysłodawca może złożyć wniosek dotyczący danego pomysłu do innej Platformy Startowej w przypadku, gdy ocena pierwotnego wniosku została zakończona. Żadna z tych sytuacji nie wymaga wycofania wcześniej złożonego wniosku inkubacyjnego.

Comments are closed.